wijziging datum jaarvergadering 2014…

Geachte leden,

De geplande jaarvergadering op 9 maart ’14 in de Bataviawerf zal worden verschoven naar 30 maart 2014.

Wellicht door een verkeerd gekozen datum waren er zeer weinig aanmeldingen voor deze vergadering.  Tevens hebben wij van een aantal leden vernomen dat de eerdere mail in de “spam” box terecht was gekomen.  Tot onze spijt is dat niet een probleem welke we kunnen oplossen,  hiervoor moeten de leden de eigen “spam” box (ongewenste mail) na kijken.

Wij verzoeken de leden dan ook deze mail door te sturen aan de u bekende leden opdat eenieder tijdig gewaarschuwd wordt.

Wij houden u op de hoogte van locatie van de vergadering op  30 maart 2014.

Met vriendelijke groet,

Maurick den Boon

Secretaris NFC