Tussenstand

Oss, 15 februari 2015

Folkboatfriends,

Het is erg lang erg stil geweest rondom NFC en daarvoor eerst maar eens de volgende verantwoording, want de club gaat helaas door een erg diep dal.

– De laatste activiteit van de club was een bezoek aan de werf van Benno Rexwinkel op 23 maart 2013. Een verslagje daarvan is terug te vinden op de website.
– In 2014 is er geen contributie geheven, omdat daartoe grote bezwaren werden gevoeld door het ontbreken van actieve bestuurlijke tegenprestatie, waardoor hiervoor op z’n zachtst gezegd enige gene bestond. Begin 2014 heeft de penningmeester zich bovendien als bestuurslid teruggetrokken.
– Omdat er meerdere signalen waren dat het volledige bestuur bijna dreigde kopje onder te gaan is er in een ultieme poging om dat te voorkomen voorjaar 2014 een algemene vergadering belegd en dat is het laatste op de leden gerichte initiatief  geweest. De vergadering is gehouden op de Bataviawerf in Lelystad, waar op 30 maart  met een vijftal leden (enkele afmeldingen) met name de vraag centraal stond of en op welke wijze de club overeind gehouden zou kunnen worden en zich het beste zou kunnen profileren.
– Op die vergadering is – door een betrekkelijk kleine groep – nadrukkelijk uitgesproken dat de club hoe dan ook  “door moet blijven varen”, ook al is dat wellicht vooral nog virtueel. Er zijn  in dat verband door de voorzitter dan ook duidelijke toezeggingen gedaan met betrekking tot een concrete aanpak van de website, die immers al jaren under construction is. Bij dat voornemen is het helaas gebleven.
– Het onderhoud van de website is op enig moment gestaakt en de website is zelfs uit de lucht geweest omdat er geen betalingen waren gedaan.
– Inmiddels hebben de voorzitter en de secretaris zich eind 2014 ook teruggetrokken en ben ik als vicevoorzitter verworden tot laatste der Mohikanen. Hoewel ik door al deze perikelen zeker ook aanleiding had om het bijltje er bij neer te gooien, gaat het me aan het hart om de stekker eruit te te laten vallen.

Tot zover het bestuurlijke gedoe, maar……

Sunny side up, want:

– We hebben een mooi nieuw seizoen met een fantastische boot voor de boeg, waar we toch elk jaar weer volop van genieten.
– We zijn van harte welkom op de Dutch Classic Yacht Regatta van 21 tot en met 26 juli 2015; een tweejaarlijks event waar we toch steeds een aardig aantal Folkboaters bij elkaar hadden en waar we zelfs bij voldoende deelname een eigen start zouden kunnen hebben. De ervaringen van deelnemers in de afgelopen jaren waren steeds heel erg positief. Echt een fantastisch event.
– De NFC is ook in 2015 weer uitgenodigd om met een ter beschikking gestelde Folkboat in San Francisco mee te doen met de San Francisco Bay International Regatta for Nordic Folkboats. Een geweldig event, waar alle voorgaande deelnemers hele indrukwekkende ervaringen hebben opgedaan en enthousiast over kunnen vertellen.
– Voor de diehards zijn er natuurlijk ook nog eens wedstrijdevents te over in Duitsland en Denemarken, maar velen zullen de handen vol hebben aan de woensdagavondcompetitie bij de eigen vereniging.
– We existeren nog steeds als vereniging en beschikken over een aardig batig saldo bij de bank.
– Er is overleg met de webeditor om het beheer van de website te reactiveren en te bekijken op welke wijze de functie van de website kan worden uitgebreid teneinde de club op zijn minst virtueel bijeen te houden.
– Door enkele leden is al weer verzocht om een jaarvergadering te beleggen, maar ik vond dat de tussenstand eerst maar eens aan de leden uit de doeken gedaan moest worden. Daarover dus later meer, want
– Met de oud-voorzitter Ab Broshuis wordt momenteel gespard over een/de optimale koers van de NFC.

Reacties op dit schrijven, initiatieven, tips, kritiek, opmerkingen, wederwaardigheden, nieuws: alles is welkom. Elke vorm van feed-back wordt zeer op prijs gesteld!

Ik hoop dat ik op basis van de mij recentelijk beschikbaar gestelde gegevens alle leden met deze brief kan bereiken en ik zal de leden waar geen e-mail adres van bekend is nog schriftelijk benaderen.

Lang leve de NFC!

Ad Bastiaans
Vicevoorzitter