Laatste nieuws vanuit de NFIA

Voor het laatste nieuws vanuit de NFIA, zie hier de notulen van de laatste bestuurs meeting.