Aankondiging Algemene ledenvergadering

Beste leden,

Op 27 januari 2013 zal de algemene ledenvergadering (14.00-1700)plaatsvinden in Restaurant de Doelen in Muiden (http://www.restaurantdedoelen.nl/). Houdt uw brievenbus de komende week in de gaten, de officiële uitnodiging volgt spoedig.

Wij hebben Benno Rexwinkel (http://www.rexwinkeljachtbouw.nl/), restaurateur van de “ Marina” en bezig met de restauratie van de “ Stinne”, bereid gevonden te spreken en technische vragen van de leden te beantwoorden. Om voorbereid en goed beslagen ten ijs te komen heeft hij ons verzocht de vragen die leven voor de vergadering kenbaar te maken.  Wij verzoeken u dan ook uw vragen te mailen aan de secretaris of de voorzitter: info@folkboot.nl of hoeff@xs4all.nl

Wij hopen u 27 januari 2013 in Muiden te mogen ontvangen.

Het bestuur