Welkom…

…op de site van de Nederlandse Folkboot Club, opgericht door ‘n groep enthousiaste Nederlandse Folkboot eigenaren in 2003. De club heeft als doel de Nederlandse Folkboot zeilers, in elk geval virtueel, wat dichter bij elkaar te brengen. Een plek voor vragen, ervaringen & wedstrijdverslagen. Er is een schepenlijst, een koopjeshoek en u kunt lezen wat andere folkbootzeilers zoal bezighoud. Heeft u zelf een bijdrage ? Schroom niet, en mail het de redactie !

De NFC en de vereningingen uit de andere landen zijn internationaal verenigd in de Nordic Folkboat International Association. De Folkboot kent een strikte eenheid die is vastgelegd door de NFIA in de Class Rules.

 

In de afgelopen jaren is het helaas langzaam stil geworden rondom de Nederlandse Folkboot Club (NFC). Afgelopen winter, na een oproep via Facebook van het huidige bestuur, hebben een viertal Folkboot-zeilers het initiatief genomen om in de vereniging weer nieuw leven in te blazen.

Na een gesprek met het huidige bestuur en het opnieuw in de lucht krijgen van de website, zijn wij ondergetekenden van mening dat wij eerst de (nieuwe) leden een aantal essentiële vragen moeten stellen. Deze vragen gaan over het doel van de vereniging, of u nog lid wilt zijn of wilt worden, de hoogte van de contributie, uw goedkeur voor het vaststellen van de nieuwe bestuursleden en het verzamelen van de benodigde persoonlijke- en scheepsgegevens om de ledenadministratie te actualiseren.

Hiervoor hebben we deze online enquête opgesteld, die wij u vragen in te vullen zodat wij antwoord krijgen op deze vragen. Na het verzamelen van alle antwoorden zullen wij de uitkomst van de enquête en de vervolgstappen met de (nieuwe) leden delen.

Wij horen graag van u,

Link: https://forms.gle/E1zNtrtkHWbgM8i1A

 

Vier Folkboot liefhebbers;

André Vaders
Tamar Holtslag
Hans van Haastrecht
Yuri Nieuwenhuizen

Bestuur@folkboot.nl

 

 

        

Geschiedenis Folkboot                                   Nieuws

 

logboek                                                         Vraag & aanbod